Dokumentarkiv

Alle
Dokumentnavn Beskrivelse
Årsberetning 2016
Innlagt 15 mar 2017
Bekreftelse revisjon regnskap 2016
Innlagt 13 jun 2017
Budsjettforslag 2017
Innlagt 15 mar 2017
Godkjent protokoll 2015 fra ordinært møte
Innlagt 1 mar 2016
Godkjent protokoll 2015 fra ordinært møte
Godkjent protokoll fra ekstraordinært årsmøte Bergen FriskisSvettis juni 2015
Innlagt 1 mar 2016
Ekstraordinært årsmøte Bergen F&S juni 2015
Innkalling til ekstraordinært årsmøte
Innlagt 13 jun 2017
resultatregnskap 2016
Innlagt 18 mar 2017
Revisjonsberetning 2016
Innlagt 13 jun 2017
Strategiplan 2016-2020
Innlagt 1 mar 2016
Strategiplan 2016-2020
Strategiplan 2017-2020
Innlagt 15 mar 2017
Styrets forslag til vedtak
Innlagt 19 mar 2017
TIMEPLAN vår 2018
Innlagt 1 jan 2018
Anteo utvecklas av Defendo Sverige AB, 2007-2018 #68