• TIMEPLAN

     Velkommen til trening!
    Vi starter opp mandag 20.august.
    Høstens timeplan er nå å finne i dokumentarkivet.
    Se også timeplan dag for dag og i uketimeplan.
Velkommen til Friskis&Svettis Bergen
Åpningstidene følger treningen
Se uke/dag timeplanen
                    
      Friskispressen   
 
Anteo utvecklas av Defendo Sverige AB, 2007-2018 #93